Some of his best works are "Jwar Bhata" "Mela", "Naya Daur", "Tarana", "Devdas", "Ganga Jamuna", "Leader", "Mughal-E-Azam", "Shakti", "Karma" and "Saudagar".... more 
Some of his best works are "Jwar Bhata" "Mela", "Naya Daur", "Tarana", "Devdas", "Ganga Jamuna", "Leader", "Mughal-E-Azam", "Shakti", "Karma" and "Saudagar". less 
1 / 8
Yahoo India Movies | Photo by Yogen Shah
Fri 27 Sep, 2013 2:30 PM IST